email: info@zorgmeten.nl

Productflyers

pdf icon  Algemeen

pdf icon  Data en rapportages

pdf icon  Enquetes

pdf icon  Rapportages

pdf icon  Specificaties

zorgapp.pngMedewerkers van de gemeente kunnen de geanonimiseerde onderzoeksresultaten elke moment met elkaar bespreken. Zij kunnen meteen actie ondernemen om de zorg(procedures) te verbeteren. De resultaten kunnen ook leiden tot veranderingen op beleidsniveau. Met de Zorg-APP krijgt u directe respons op geleverde zorg. U krijgt volledig inzicht in de kwaliteit van de zorgleveranciers doordat uw cliënten de bevindingen registreren.

Functionaliteiten ZorgMeten-App?

 • Downloadable webapp via zorgmeten.nl, gemeentelijke website of QR-Code.
 • U meet de kwaliteit van de geleverde zorg bij uw cliënt.
 • U beheert uw eigen onderzoeksvragen.
 • Een uitgebreide statistiek is direct voorhanden en geeft informatie over:
  - De kwaliteit van de geleverde zorg op wijk/postcode niveau;
  - De kwaliteit van de geleverde zorg door zorgleverancier/contractpartners;
  - Leeftijdscategorieën/zorgvraag;
  - Kwaliteit zorg op alle soorten zorg.
 • Eigen management rapportages samen te stellen door filtering op database niveau.
 • Verantwoordingsrapportages over eigen gedefinieerde onderzoeksvragen.

Vinger aan de pols

Wilt u als gemeente meten en weten of uw cliënten tevreden zijn over de geleverde gezondheidszorg? Met de ZorgMeten-App van Stimucare kunt u de tevredenheid van uw cliënten monitoren. Alle (anonieme) informatie die u wordt aangereikt is direct toegankelijk.

Algemeen

In Nederland heeft men recht op goede gezondheidszorg. Dit betekent volgens de overheid:

 1. Veilige, doeltreffende, doelmatige en tijdige zorg afgestemd op de behoefte van de clie╠łnt.
 2. Zorg geleverd door verantwoorde professionals waarbij gebruik gemaakt wordt van geschikte hulpmiddelen. 

Anoniem

De informatie die wordt aangeleverd door clie╠łnten is anoniem. De ZorgMeten-App registreert alleen de postcode en de leeftijdscategorie. De tevredenheid van de verleende zorg is een indicatie op welk niveau de kwaliteit van de gelever- de zorg door uw leveranciers zich bevindt.