email: info@zorgmeten.nl

Productflyers

pdf icon  Algemeen

pdf icon  Data en rapportages

pdf icon  Enquetes

pdf icon  Rapportages

pdf icon  Specificaties

responsive.png

Zorg meten.

Als gemeente heeft u een wettelijke zorgplicht en heeft u een spilfunctie tussen de zorgleveranciers en aanbieders. U wilt dus als gemeente graag goede zorg verlenen. Het spreekt daarom voor zich dat uw inwoners mogen rekenen op een zo goed mogelijke behandeling, verzorging en begeleiding. Hiervoor zetten al uw zorgleveranciers en hulpverleners zich in. Toch is en blijft zorg mensenwerk.

In het kader van de 3 decentralisaties zijn gemeenten nu verantwoordelijk voor bijna het hele stelsel van maatschappelijke ondersteuning & zorg voor kinderen, volwassenen  en ouderen. Op grip te krijgen op deze (nieuwe) taken in het sociaal domein, zijn gemeenten op zoek naar tools die:

  1. de kwaliteit van zorg continue kan monitoren;
  2. waarmee gestuurd kan worden op effect van het  gevoerde beleid en;
  3. waarmee verantwoording kan worden afgelegd.

Stichting NopCare heeft samen met Stimucare de Zorgmeten-App ontwikkeld. De Zorgmeten-App is eenvoudig in gebruik. Er kan een kwalificatie worden gegeven over  diverse onderwerpen waarbij de cliënt betrokken is zoals; de zorgverlener, het bedrijf, type zorg en natuurlijk over kwaliteit van de geleverde zorg. De technische realisatie is in handen van Cloudfaction.nl

Deze gegevens komen in een centrale database terecht die alleen voor gemeente waarin de zorg geleverd wordt te raadplegen is.

Op deze wijze krijgt de gemeente directe respons over de kwaliteit van haar dienstverlening en kan zij anticiperen daar waar dat nodig wordt geacht.

 

logo_stimucare2.pnglogo_nopcare.png       logo300_trans.png

Vinger aan de pols

Wilt u als gemeente meten en weten of uw cliënten tevreden zijn over de geleverde gezondheidszorg? Met de ZorgMeten-App van Stimucare kunt u de tevredenheid van uw cliënten monitoren. Alle (anonieme) informatie die u wordt aangereikt is direct toegankelijk.

Algemeen

In Nederland heeft men recht op goede gezondheidszorg. Dit betekent volgens de overheid:

  1. Veilige, doeltreffende, doelmatige en tijdige zorg afgestemd op de behoefte van de clie╠łnt.
  2. Zorg geleverd door verantwoorde professionals waarbij gebruik gemaakt wordt van geschikte hulpmiddelen. 

Anoniem

De informatie die wordt aangeleverd door clie╠łnten is anoniem. De ZorgMeten-App registreert alleen de postcode en de leeftijdscategorie. De tevredenheid van de verleende zorg is een indicatie op welk niveau de kwaliteit van de gelever- de zorg door uw leveranciers zich bevindt.